ایران به برجام پایبند بوده/سخنان نتانیاهو غلط است

ایران به برجام پایبند بوده/سخنان نتانیاهو غلط است
نماینده دمکرات مجلس سنای آمریکا ضمن نادرست خواندن ادعا‌های نتانیاهو در مورد توافق هسته‌ای با ایران، از ترامپ خواست تا به توافق هسته‌ای با تهران پایبند بماند.

ایران به برجام پایبند بوده/سخنان نتانیاهو غلط است

نماینده دمکرات مجلس سنای آمریکا ضمن نادرست خواندن ادعا‌های نتانیاهو در مورد توافق هسته‌ای با ایران، از ترامپ خواست تا به توافق هسته‌ای با تهران پایبند بماند.
ایران به برجام پایبند بوده/سخنان نتانیاهو غلط است

ممکن است بپسندید...