تعداد دفاتر خدمات قضایی به ۱۶۰۰ عدد می‌رسد/۹۰۰ نقطه قضایی به سامانه سخا متصل شده‌اند

تعداد دفاتر خدمات قضایی به ۱۶۰۰ عدد می‌رسد/۹۰۰ نقطه قضایی به سامانه سخا متصل شده‌اند
رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: در کشور نهصد نقطه قضایی وجود دارد که همگی به سامانه سخا متصل شده اند.

تعداد دفاتر خدمات قضایی به ۱۶۰۰ عدد می‌رسد/۹۰۰ نقطه قضایی به سامانه سخا متصل شده‌اند

رئیس مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه گفت: در کشور نهصد نقطه قضایی وجود دارد که همگی به سامانه سخا متصل شده اند.
تعداد دفاتر خدمات قضایی به ۱۶۰۰ عدد می‌رسد/۹۰۰ نقطه قضایی به سامانه سخا متصل شده‌اند

ممکن است بپسندید...