راه‌اندازی «آی‌فیلم ۲» برای افغانستان

راه‌اندازی «آی‌فیلم ۲» برای افغانستان
معاون برون‌مرزی صدا‌و‌سیما گفت: در حوزه تمدن فارسی و تمدن ایرانی به‌زودی شاهد راه‌اندازی شبکه آی فیلم 2 یعنی آی فیلم فارسی برای کشورهای افغانستان و تاجیکستان خواهیم بود.

راه‌اندازی «آی‌فیلم ۲» برای افغانستان

معاون برون‌مرزی صدا‌و‌سیما گفت: در حوزه تمدن فارسی و تمدن ایرانی به‌زودی شاهد راه‌اندازی شبکه آی فیلم 2 یعنی آی فیلم فارسی برای کشورهای افغانستان و تاجیکستان خواهیم بود.
راه‌اندازی «آی‌فیلم ۲» برای افغانستان

ممکن است بپسندید...