معاون «اِف بی آی» از مقام خود استعفا می‌دهد

معاون «اِف بی آی» از مقام خود استعفا می‌دهد
معاون «اداره پلیس فدرال آمریکا» (اِف بی آی) در اقدامی غافلگیرانه اعلام کرد که روز دوشنبه از سمت خود استعفا می دهد.

معاون «اِف بی آی» از مقام خود استعفا می‌دهد

معاون «اداره پلیس فدرال آمریکا» (اِف بی آی) در اقدامی غافلگیرانه اعلام کرد که روز دوشنبه از سمت خود استعفا می دهد.
معاون «اِف بی آی» از مقام خود استعفا می‌دهد

ممکن است بپسندید...