نتانیاهو: ایران می‌کوشد لبنان را به «کارخانه موشک سازی» تبدیل کند!

نتانیاهو: ایران می‌کوشد لبنان را به «کارخانه موشک سازی» تبدیل کند!
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار خود با رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که کارخانه های موشک سازی ایران در لبنان «تهدیدی است که اسرائیل نمی تواند آن را نادیده بگیرد!»

نتانیاهو: ایران می‌کوشد لبنان را به «کارخانه موشک سازی» تبدیل کند!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار خود با رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که کارخانه های موشک سازی ایران در لبنان «تهدیدی است که اسرائیل نمی تواند آن را نادیده بگیرد!»
نتانیاهو: ایران می‌کوشد لبنان را به «کارخانه موشک سازی» تبدیل کند!

ممکن است بپسندید...