ورزشگاه فولادشهر آماده میزبانی ذوب‌آهن – آیزاول+عکس

ورزشگاه فولادشهر آماده میزبانی ذوب‌آهن – آیزاول+عکس
ورزشگاه خانگی ذوب‌آهن شرایط خوبی برای بازی امروز دارد.

ورزشگاه فولادشهر آماده میزبانی ذوب‌آهن – آیزاول+عکس

ورزشگاه خانگی ذوب‌آهن شرایط خوبی برای بازی امروز دارد.
ورزشگاه فولادشهر آماده میزبانی ذوب‌آهن – آیزاول+عکس

ممکن است بپسندید...