۱۸ ایده فناورانه در رویداد فناوری سلامت انتخاب شدند

۱۸ ایده فناورانه در رویداد فناوری سلامت انتخاب شدند
با معرفی ایده‌پردازانِ برگزیده مرحله اول داوران رویداد ملی فناوری سلامت، نخستین کلاس دوره آموزشی ایده‌پردازان در دفتر ایده‌بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است.

۱۸ ایده فناورانه در رویداد فناوری سلامت انتخاب شدند

با معرفی ایده‌پردازانِ برگزیده مرحله اول داوران رویداد ملی فناوری سلامت، نخستین کلاس دوره آموزشی ایده‌پردازان در دفتر ایده‌بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حال برگزاری است.
۱۸ ایده فناورانه در رویداد فناوری سلامت انتخاب شدند

ممکن است بپسندید...