اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷

اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی پیرامون تغییر کلیات بودجه سال ۹۷ ارائه کرد.

اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی پیرامون تغییر کلیات بودجه سال ۹۷ ارائه کرد.
اظهارات نوبخت در مورد تغییر کلیات بودجه سال ۹۷

ممکن است بپسندید...