دیدار ظریف و شمشاد اختر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد

دیدار ظریف و شمشاد اختر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد
محمد جواد ظریف و شمشاد اختر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) ظهر امروز در وزارت امور خارجه دیدار کردند.

دیدار ظریف و شمشاد اختر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد

محمد جواد ظریف و شمشاد اختر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) ظهر امروز در وزارت امور خارجه دیدار کردند.
دیدار ظریف و شمشاد اختر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد

ممکن است بپسندید...