علت دشمنی با ائمه به روایت حضرت زهرا(س)

علت دشمنی با ائمه به روایت حضرت زهرا(س)
حضرت زهرا فرمودند: «فبعین الله ما تفعلون» آنچه که می‌کنید، همه، زیر نظر خداست. یک عده ظلم کردند و نفهمیدند. تمام کسانی که در زمان حضرت(س) ظلم کردند، برای این بود که جدی قوای خودشان را نشناختند و همه در اختیار شیطان قرار گرفت.

علت دشمنی با ائمه به روایت حضرت زهرا(س)

حضرت زهرا فرمودند: «فبعین الله ما تفعلون» آنچه که می‌کنید، همه، زیر نظر خداست. یک عده ظلم کردند و نفهمیدند. تمام کسانی که در زمان حضرت(س) ظلم کردند، برای این بود که جدی قوای خودشان را نشناختند و همه در اختیار شیطان قرار گرفت.
علت دشمنی با ائمه به روایت حضرت زهرا(س)

ممکن است بپسندید...