هوشیاری بازیکن استقلال بهبود یافت/ اهدای اعضای بدن همسفر «قائدی»

هوشیاری بازیکن استقلال بهبود یافت/ اهدای اعضای بدن همسفر «قائدی»
معاون درمان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس از بهبود وضعیت هوشیاری مهدی قائدی بازیکن استقلال تهران خبر داد و گفت: وی هوشیاری کاملی دارد و قادر به سخن گفتن است.

هوشیاری بازیکن استقلال بهبود یافت/ اهدای اعضای بدن همسفر «قائدی»

معاون درمان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس از بهبود وضعیت هوشیاری مهدی قائدی بازیکن استقلال تهران خبر داد و گفت: وی هوشیاری کاملی دارد و قادر به سخن گفتن است.
هوشیاری بازیکن استقلال بهبود یافت/ اهدای اعضای بدن همسفر «قائدی»

ممکن است بپسندید...