وزیر ارشاد به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر پیام داد

وزیر ارشاد به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر پیام داد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر پیامی صادر کرد.

وزیر ارشاد به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر پیام داد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر پیامی صادر کرد.
وزیر ارشاد به سی و ششمین جشنواره فیلم فجر پیام داد

ممکن است بپسندید...