وقتی سرمایه گذاران خارجی قید بازار ایران را می‌زنند!/ چرا ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست؟

وقتی سرمایه گذاران خارجی قید بازار ایران را می‌زنند!/ چرا ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست؟
تحریم‌ها ساختاری هوشمند پیدا کرده که هر روز دامنه‌ خود را افزایش می‌دهد و افراد بیشتری را با وجود توافق برجام در دلش جای می‌دهد.

وقتی سرمایه گذاران خارجی قید بازار ایران را می‌زنند!/ چرا ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست؟

تحریم‌ها ساختاری هوشمند پیدا کرده که هر روز دامنه‌ خود را افزایش می‌دهد و افراد بیشتری را با وجود توافق برجام در دلش جای می‌دهد.
وقتی سرمایه گذاران خارجی قید بازار ایران را می‌زنند!/ چرا ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست؟

ممکن است بپسندید...