پیگیری مشکلات و دغدغه‌های مردم وظیفه جنبش دانشجویی است

پیگیری مشکلات و دغدغه‌های مردم وظیفه جنبش دانشجویی است
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: زمانی که مسئولان به طور مستقیم و از نزدیک مشکلات مردم را ببینند قطعا برای رفع این مشکلات ورود پیدا می‌کنند، ولی متاسفانه الان کمتر این دغدغه را دارند.

پیگیری مشکلات و دغدغه‌های مردم وظیفه جنبش دانشجویی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت گفت: زمانی که مسئولان به طور مستقیم و از نزدیک مشکلات مردم را ببینند قطعا برای رفع این مشکلات ورود پیدا می‌کنند، ولی متاسفانه الان کمتر این دغدغه را دارند.
پیگیری مشکلات و دغدغه‌های مردم وظیفه جنبش دانشجویی است

ممکن است بپسندید...