کنفرانس دانشجویی حمایت از انتفاضه فلسطین در مشهد

کنفرانس دانشجویی حمایت از انتفاضه فلسطین در مشهد
کنفرانس دانشجویی حمایت از انتفاضه فلسطین شامگاه چهارشنبه با دکتر ولایتی و آیت الله اراکی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

کنفرانس دانشجویی حمایت از انتفاضه فلسطین در مشهد

کنفرانس دانشجویی حمایت از انتفاضه فلسطین شامگاه چهارشنبه با دکتر ولایتی و آیت الله اراکی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
کنفرانس دانشجویی حمایت از انتفاضه فلسطین در مشهد

ممکن است بپسندید...