۳۰ سانتی متر بارش برف کشور را مختل کرد/کوتاهی وزارت راه مسجل است

۳۰ سانتی متر بارش برف کشور را مختل کرد/کوتاهی وزارت راه مسجل است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از وضعیت پیش آمده برای فرودگاه ها، حمل و نقل ریلی و همچنین بزرگراه ها پس از بارش برف ۳۰ سانتی متری انتقاد کرد.

۳۰ سانتی متر بارش برف کشور را مختل کرد/کوتاهی وزارت راه مسجل است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از وضعیت پیش آمده برای فرودگاه ها، حمل و نقل ریلی و همچنین بزرگراه ها پس از بارش برف ۳۰ سانتی متری انتقاد کرد.
۳۰ سانتی متر بارش برف کشور را مختل کرد/کوتاهی وزارت راه مسجل است

ممکن است بپسندید...