آشنایی با همه امید‌های فجر ۳۶/ به وقت هیجان

آشنایی با همه امید‌های فجر ۳۶/ به وقت هیجان
از امروز تا 10 روز دیگر، آسمان تهران و شهرهای بزرگ پر از سیمرغ خواهد بود. رقابت جذاب 22 فیلم سینمایی، یک انیمیشن و دو مستند داستانی در کنار هم ، یکی از جذاب‌ترین جشنواره‌های ده سال اخیر را ساخته. جشنواره‌ای که از زمزمه‌های پیش از آغازش ، خوب بودنش پیداست.

آشنایی با همه امید‌های فجر ۳۶/ به وقت هیجان

از امروز تا 10 روز دیگر، آسمان تهران و شهرهای بزرگ پر از سیمرغ خواهد بود. رقابت جذاب 22 فیلم سینمایی، یک انیمیشن و دو مستند داستانی در کنار هم ، یکی از جذاب‌ترین جشنواره‌های ده سال اخیر را ساخته. جشنواره‌ای که از زمزمه‌های پیش از آغازش ، خوب بودنش پیداست.
آشنایی با همه امید‌های فجر ۳۶/ به وقت هیجان

ممکن است بپسندید...