آیا زمان استیضاح یا عزل وزیر پرحاشیه فرا نرسیده؟

آیا زمان استیضاح یا عزل وزیر پرحاشیه فرا نرسیده؟
کار تا آنجا بالا گرفته که حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور خواهان عزل یا کناره‌گیری مدیران بی‌کفایت شده است.

آیا زمان استیضاح یا عزل وزیر پرحاشیه فرا نرسیده؟

کار تا آنجا بالا گرفته که حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور خواهان عزل یا کناره‌گیری مدیران بی‌کفایت شده است.
آیا زمان استیضاح یا عزل وزیر پرحاشیه فرا نرسیده؟

ممکن است بپسندید...