اجازه نزدیک شدن به حریم موشکی کشور را نخواهیم داد

اجازه نزدیک شدن به حریم موشکی کشور را نخواهیم داد
سرلشکر باقری گفت: نیرو‌های مسلح با رصد نگاه خصمانه فرعون آمریکا و رژیم صهیونیستی و دنباله‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان به حوزه‌های راهبردی قدرت نظام، اجازه نزدیک شدن به حریم اقتدار دفاعی و موشکی کشور را نخواهند داد.

اجازه نزدیک شدن به حریم موشکی کشور را نخواهیم داد

سرلشکر باقری گفت: نیرو‌های مسلح با رصد نگاه خصمانه فرعون آمریکا و رژیم صهیونیستی و دنباله‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان به حوزه‌های راهبردی قدرت نظام، اجازه نزدیک شدن به حریم اقتدار دفاعی و موشکی کشور را نخواهند داد.
اجازه نزدیک شدن به حریم موشکی کشور را نخواهیم داد

ممکن است بپسندید...