افشارزاده: جزیره کیش آماده میزبانی تور جهانی است

افشارزاده: جزیره کیش آماده میزبانی تور جهانی است
دبیر شورای ورزش و تربیت بدنی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: جزیره کیش برای میزبانی تور جهانی والیبال ساحلی آماده است و روند آماده‌سازی زمین‌ها بسیار خوب پیش می‌رود.

افشارزاده: جزیره کیش آماده میزبانی تور جهانی است

دبیر شورای ورزش و تربیت بدنی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: جزیره کیش برای میزبانی تور جهانی والیبال ساحلی آماده است و روند آماده‌سازی زمین‌ها بسیار خوب پیش می‌رود.
افشارزاده: جزیره کیش آماده میزبانی تور جهانی است

ممکن است بپسندید...