اگر بانکی با عراقچی کار می‌کند ما از آن بی خبریم!/ سیف می‌گوید بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند

اگر بانکی با عراقچی کار می‌کند ما از آن بی خبریم!/ سیف می‌گوید بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند حال اگر بانکی با آقای عراقچی کار می‌کند ما از آن بی خبریم!

اگر بانکی با عراقچی کار می‌کند ما از آن بی خبریم!/ سیف می‌گوید بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند حال اگر بانکی با آقای عراقچی کار می‌کند ما از آن بی خبریم!
اگر بانکی با عراقچی کار می‌کند ما از آن بی خبریم!/ سیف می‌گوید بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند

ممکن است بپسندید...