بیمارستان امام رضا(ع) اسفندماه جاری در اردبیل آغاز به کار می‌کند/ افتتاح ۳۰ پروژه در دهه فجر

بیمارستان امام رضا(ع) اسفندماه جاری در اردبیل آغاز به کار می‌کند/ افتتاح ۳۰ پروژه در دهه فجر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به بهره برداری از بیمارستان امام رضا (ع) در اردبیل اشاره کرد و گفت: این مرکز درمانی با ۱۰۸ تخت و هزینه کرد ۳۷ میلیارد تومان از اسفند ماه آغاز به کار می‌کند.

بیمارستان امام رضا(ع) اسفندماه جاری در اردبیل آغاز به کار می‌کند/ افتتاح ۳۰ پروژه در دهه فجر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به بهره برداری از بیمارستان امام رضا (ع) در اردبیل اشاره کرد و گفت: این مرکز درمانی با ۱۰۸ تخت و هزینه کرد ۳۷ میلیارد تومان از اسفند ماه آغاز به کار می‌کند.
بیمارستان امام رضا(ع) اسفندماه جاری در اردبیل آغاز به کار می‌کند/ افتتاح ۳۰ پروژه در دهه فجر

ممکن است بپسندید...