تقویم اجرایی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی منتشر شد

تقویم اجرایی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی منتشر شد
برای نخستین بار در بین ادوار جشنواره تئاتر دانشگاهی، تقویم اجرایی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی منتشر و در اختیار دانشجویان قرار داده شد.

تقویم اجرایی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی منتشر شد

برای نخستین بار در بین ادوار جشنواره تئاتر دانشگاهی، تقویم اجرایی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی منتشر و در اختیار دانشجویان قرار داده شد.
تقویم اجرایی بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی منتشر شد

ممکن است بپسندید...