تمام راه‌های ابتلا به بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده را بستیم

تمام راه‌های ابتلا به بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده را بستیم
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: عدم شیوع بیماری‌های مختلف در مناطق زلزله‌زده با برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام شد و تمام راه‌های ابتلا به بیماری‌های واگیردار را بستیم.

تمام راه‌های ابتلا به بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده را بستیم

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: عدم شیوع بیماری‌های مختلف در مناطق زلزله‌زده با برنامه‌ریزی‌های دقیق انجام شد و تمام راه‌های ابتلا به بیماری‌های واگیردار را بستیم.
تمام راه‌های ابتلا به بیماری‌های واگیردار در مناطق زلزله‌زده را بستیم

ممکن است بپسندید...