درگیری شدید تروریست‌ها با یکدیگر در «درعا» سوریه

درگیری شدید تروریست‌ها با یکدیگر در «درعا» سوریه
گروهک‌های «حوران» و «انخل» وابسته به گروه ترویستی «ارتش آزاد» در شمال استان «درعا» سوریه به شدت با یکدیگر درگیر شدند.

درگیری شدید تروریست‌ها با یکدیگر در «درعا» سوریه

گروهک‌های «حوران» و «انخل» وابسته به گروه ترویستی «ارتش آزاد» در شمال استان «درعا» سوریه به شدت با یکدیگر درگیر شدند.
درگیری شدید تروریست‌ها با یکدیگر در «درعا» سوریه

ممکن است بپسندید...