شکست تحقیرآمیز چلسی مقابل بورنموث در استمفورد بریج

شکست تحقیرآمیز چلسی مقابل بورنموث در استمفورد بریج
تیم فوتبال چلسی در دیدار خانگی مقابل بورنموث شکست سنگین ۳ بر صفر را متحمل شد.

شکست تحقیرآمیز چلسی مقابل بورنموث در استمفورد بریج

تیم فوتبال چلسی در دیدار خانگی مقابل بورنموث شکست سنگین ۳ بر صفر را متحمل شد.
شکست تحقیرآمیز چلسی مقابل بورنموث در استمفورد بریج

ممکن است بپسندید...