طعم امتیازات فراوان برجام زیر دندان غربی‌ها گیر کرده!/ طرف مقابل بداند باید دندان برجام‌های دیگر را بِکند

طعم امتیازات فراوان برجام زیر دندان غربی‌ها گیر کرده!/ طرف مقابل بداند باید دندان برجام‌های دیگر را بِکند
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: باید به طرف غربی بفهمانیم که دندان برجام‌های دیگر را بِکند و چشم طمع از این کشور ببندد.

طعم امتیازات فراوان برجام زیر دندان غربی‌ها گیر کرده!/ طرف مقابل بداند باید دندان برجام‌های دیگر را بِکند

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: باید به طرف غربی بفهمانیم که دندان برجام‌های دیگر را بِکند و چشم طمع از این کشور ببندد.
طعم امتیازات فراوان برجام زیر دندان غربی‌ها گیر کرده!/ طرف مقابل بداند باید دندان برجام‌های دیگر را بِکند

ممکن است بپسندید...