فشار بر باشگاه‌ها و مدیران برای تن دادن به منفعت‌طلبی عده‌ای خاص

فشار بر باشگاه‌ها و مدیران برای تن دادن به منفعت‌طلبی عده‌ای خاص
باشگاه استقلال اطلاعیه‌ای در خصوص جذب بازیکن خارجی صادر و اعلام کرد برای جذب بازیکن خارجی همه جوانب را در نظر می‌گیرد.

فشار بر باشگاه‌ها و مدیران برای تن دادن به منفعت‌طلبی عده‌ای خاص

باشگاه استقلال اطلاعیه‌ای در خصوص جذب بازیکن خارجی صادر و اعلام کرد برای جذب بازیکن خارجی همه جوانب را در نظر می‌گیرد.
فشار بر باشگاه‌ها و مدیران برای تن دادن به منفعت‌طلبی عده‌ای خاص

ممکن است بپسندید...