قالیباف: خدمت به جنوب شهری‌ها اولویت مهم من بود

قالیباف: خدمت به جنوب شهری‌ها اولویت مهم من بود
شهردار سابق تهران گفت: خدمت به جنوب شهری‌ها اولویت مهم من در شهرداری تهران بود.

قالیباف: خدمت به جنوب شهری‌ها اولویت مهم من بود

شهردار سابق تهران گفت: خدمت به جنوب شهری‌ها اولویت مهم من در شهرداری تهران بود.
قالیباف: خدمت به جنوب شهری‌ها اولویت مهم من بود

ممکن است بپسندید...