مردم از تبعیض، رشوه و بی‌عدالتی خسته شده‌اند

مردم از تبعیض، رشوه و بی‌عدالتی خسته شده‌اند
نماینده، ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: امروز مردم پشت این انقلاب هستند، مردم از انقلاب خسته نشده‌اند، آن‌ها از تبعیض، رشوه و بی‌عدالتی خسته می‌شوند.

مردم از تبعیض، رشوه و بی‌عدالتی خسته شده‌اند

نماینده، ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: امروز مردم پشت این انقلاب هستند، مردم از انقلاب خسته نشده‌اند، آن‌ها از تبعیض، رشوه و بی‌عدالتی خسته می‌شوند.
مردم از تبعیض، رشوه و بی‌عدالتی خسته شده‌اند

ممکن است بپسندید...