یادگار امام استمرار روح انقلاب است

یادگار امام استمرار روح انقلاب است
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه یادگار امام استمرار روح انقلاب است، گفت: نطق تاریخی امام(ره) در ۱۲ بهمن ۵۷ پیامی برای دهه‌های بعدی انقلاب دارد.

یادگار امام استمرار روح انقلاب است

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه یادگار امام استمرار روح انقلاب است، گفت: نطق تاریخی امام(ره) در ۱۲ بهمن ۵۷ پیامی برای دهه‌های بعدی انقلاب دارد.
یادگار امام استمرار روح انقلاب است

ممکن است بپسندید...