امنیت، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

امنیت، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است
آخرین سفیر ایران در شوروی با بیان اینکه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی، امنیت است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای نا امن و پر از آشوب کاملا در امنیت است.

امنیت، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

آخرین سفیر ایران در شوروی با بیان اینکه بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی، امنیت است، گفت: جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای نا امن و پر از آشوب کاملا در امنیت است.
امنیت، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

ممکن است بپسندید...