حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه
منابع خبری بامداد شنبه از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهر «رفح» واقع در جنوب نوار غزه خبر دادند.

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

منابع خبری بامداد شنبه از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهر «رفح» واقع در جنوب نوار غزه خبر دادند.
حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

ممکن است بپسندید...