«دارکوب» راوی فلاکت اعتیاد/ باتلاقی به نام تنهایی

«دارکوب» راوی فلاکت اعتیاد/ باتلاقی به نام تنهایی
دارکوب به‌خوبی توانسته لایه‌های دور از دید شهر را برایمان نمایش دهد. تلخ است؛ نه آنقدر که نومیدکننده باشد.

«دارکوب» راوی فلاکت اعتیاد/ باتلاقی به نام تنهایی

دارکوب به‌خوبی توانسته لایه‌های دور از دید شهر را برایمان نمایش دهد. تلخ است؛ نه آنقدر که نومیدکننده باشد.
«دارکوب» راوی فلاکت اعتیاد/ باتلاقی به نام تنهایی

ممکن است بپسندید...