لبنان امروز لقمه راحتی برای متجاوزین نیست

لبنان امروز لقمه راحتی برای متجاوزین نیست
شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به ادعای تازه «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که میدان ۹ نفتی لبنان را متعلق به آن رژیم دانست، گفت: لبنان دیگر لقمه راحتی برای کسی نیست.

لبنان امروز لقمه راحتی برای متجاوزین نیست

شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به ادعای تازه «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که میدان ۹ نفتی لبنان را متعلق به آن رژیم دانست، گفت: لبنان دیگر لقمه راحتی برای کسی نیست.
لبنان امروز لقمه راحتی برای متجاوزین نیست

ممکن است بپسندید...