نامزدهای نهایی انتخاب پایتخت کتاب ایران معرفی شدند

نامزدهای نهایی انتخاب پایتخت کتاب ایران معرفی شدند
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتخاب ومعرفی ۲۰ نامزد راه‌یافته به مرحلۀ نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران خبر داد.

نامزدهای نهایی انتخاب پایتخت کتاب ایران معرفی شدند

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتخاب ومعرفی ۲۰ نامزد راه‌یافته به مرحلۀ نهایی داوری انتخاب پایتخت کتاب ایران خبر داد.
نامزدهای نهایی انتخاب پایتخت کتاب ایران معرفی شدند

ممکن است بپسندید...