نشست مشترک وزرای صنعت و تعاون برای فعال‌سازی معادن کوهساران

نشست مشترک وزرای صنعت و تعاون برای فعال‌سازی معادن کوهساران
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: به منظور فعال‌سازی و راه‌اندازی معادن منطقه کوهساران، جلسه مشترک وزیر صنعت و وزیر تعاون تشکیل شود.

نشست مشترک وزرای صنعت و تعاون برای فعال‌سازی معادن کوهساران

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: به منظور فعال‌سازی و راه‌اندازی معادن منطقه کوهساران، جلسه مشترک وزیر صنعت و وزیر تعاون تشکیل شود.
نشست مشترک وزرای صنعت و تعاون برای فعال‌سازی معادن کوهساران

ممکن است بپسندید...