کدام فیلم‌های جشنواره به سانس فوق العاده رسیدند؟

کدام فیلم‌های جشنواره به سانس فوق العاده رسیدند؟
در اولین روز از جشنواره فیلم فجر، شش فیلم به سانس فوق العاده رسید.

کدام فیلم‌های جشنواره به سانس فوق العاده رسیدند؟

در اولین روز از جشنواره فیلم فجر، شش فیلم به سانس فوق العاده رسید.
کدام فیلم‌های جشنواره به سانس فوق العاده رسیدند؟

ممکن است بپسندید...