آژیرهای خطر در اراضی اشغالی فلسطین به صدا درآمد

آژیرهای خطر در اراضی اشغالی فلسطین به صدا درآمد
رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.

آژیرهای خطر در اراضی اشغالی فلسطین به صدا درآمد

رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در شهرک های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر دادند.
آژیرهای خطر در اراضی اشغالی فلسطین به صدا درآمد

ممکن است بپسندید...