از انتقاد به تهران‌زدگی فیلم‌ها تا گیر دادن به پوشش امین حیایی

از انتقاد به تهران‌زدگی فیلم‌ها تا گیر دادن به پوشش امین حیایی
حمید نعمت‌اله گفت: فیلمبرداری «شعله ور» 4 ماه طول کشید و فیلم گرانی است. اما سیستان و بلوچستان نقشی در گرانی این فیلم نداشت، بلکه موجب ارزانی آن شد. من معتقدم باید به شهرستان رفت و فیلم ساخت.

از انتقاد به تهران‌زدگی فیلم‌ها تا گیر دادن به پوشش امین حیایی

حمید نعمت‌اله گفت: فیلمبرداری «شعله ور» 4 ماه طول کشید و فیلم گرانی است. اما سیستان و بلوچستان نقشی در گرانی این فیلم نداشت، بلکه موجب ارزانی آن شد. من معتقدم باید به شهرستان رفت و فیلم ساخت.
از انتقاد به تهران‌زدگی فیلم‌ها تا گیر دادن به پوشش امین حیایی

ممکن است بپسندید...