بانک مرکزی: وجوه تراکنش‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت واریز می‌شود

بانک مرکزی: وجوه تراکنش‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت واریز می‌شود
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می‌شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می‌شود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد صحت ندارد.

بانک مرکزی: وجوه تراکنش‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت واریز می‌شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می‌شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می‌شود بنابراین، ادعای انتقال پول، ۱۰ الی ۱۲ روز بعد صحت ندارد.
بانک مرکزی: وجوه تراکنش‌ها در کمتر از ۲۴ ساعت واریز می‌شود

ممکن است بپسندید...