جنایت‌های داعش در افغانستان با حمایت مستقیم آمریکاست/ هدف چپاول مردم منطقه است

جنایت‌های داعش در افغانستان با حمایت مستقیم آمریکاست/ هدف چپاول مردم منطقه است
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکایی‌ها هیچ‌گاه حتی در گذشته هم حضور توام با امنیت و آرامشی در منطقه نداشتند.

جنایت‌های داعش در افغانستان با حمایت مستقیم آمریکاست/ هدف چپاول مردم منطقه است

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکایی‌ها هیچ‌گاه حتی در گذشته هم حضور توام با امنیت و آرامشی در منطقه نداشتند.
جنایت‌های داعش در افغانستان با حمایت مستقیم آمریکاست/ هدف چپاول مردم منطقه است

ممکن است بپسندید...