حمله تند علی کریمی؛ اقای اصفهانیان! چرا ناظر بازی‌های بانوان هستید؟ +عکس

حمله تند علی کریمی؛ اقای اصفهانیان! چرا ناظر بازی‌های بانوان هستید؟ +عکس
سرمربی سپیدرود رشت همچنان در حال اعتراض به عملکرد داوران است.

حمله تند علی کریمی؛ اقای اصفهانیان! چرا ناظر بازی‌های بانوان هستید؟ +عکس

سرمربی سپیدرود رشت همچنان در حال اعتراض به عملکرد داوران است.
حمله تند علی کریمی؛ اقای اصفهانیان! چرا ناظر بازی‌های بانوان هستید؟ +عکس

ممکن است بپسندید...