دهه فجر بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است

دهه فجر بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است
شورای تبیین مواضع ناحیه بسیج دانشجویی مازندران در بیانیه‌ای اعلام کرد: دهه‌ی فجر، در حقیقت مقطع رهایی ملت ایران و آن بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است.

دهه فجر بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است

شورای تبیین مواضع ناحیه بسیج دانشجویی مازندران در بیانیه‌ای اعلام کرد: دهه‌ی فجر، در حقیقت مقطع رهایی ملت ایران و آن بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است.
دهه فجر بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است

ممکن است بپسندید...