روال پرداخت یارانه تغییری نمی‌کند/ ضرورت حذف اقشار پر درآمد

روال پرداخت یارانه تغییری نمی‌کند/ ضرورت حذف اقشار پر درآمد
نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس از عدم‌تغییر در روال پرداخت یارانه خبر داد و گفت: دولت باید سازوکار مناسبی برای حذف یارانه اقشار پردرآمد ارائه کند.

روال پرداخت یارانه تغییری نمی‌کند/ ضرورت حذف اقشار پر درآمد

نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس از عدم‌تغییر در روال پرداخت یارانه خبر داد و گفت: دولت باید سازوکار مناسبی برای حذف یارانه اقشار پردرآمد ارائه کند.
روال پرداخت یارانه تغییری نمی‌کند/ ضرورت حذف اقشار پر درآمد

ممکن است بپسندید...