سازمان اوج ادعای پیمان معادی را تکذیب کرد

سازمان اوج ادعای پیمان معادی را تکذیب کرد
مدیر روابط عمومی سازمان اوج سخنان پیمان معادی مبنی بر درخواست اوج برای سرمایه گذاری در فیلم «بمب» را رد کرد.

سازمان اوج ادعای پیمان معادی را تکذیب کرد

مدیر روابط عمومی سازمان اوج سخنان پیمان معادی مبنی بر درخواست اوج برای سرمایه گذاری در فیلم «بمب» را رد کرد.
سازمان اوج ادعای پیمان معادی را تکذیب کرد

ممکن است بپسندید...