سرقت میلیون دلاری هکرها از خودپردازهای آمریکا

سرقت میلیون دلاری هکرها از خودپردازهای آمریکا
گروهی از هکرهای اینترنتی با حمله به خودپردازهای بانکی در سراسر آمریکا موفق به سرقت پول‌های نقد از آنها و وارد آوردن خسارات سنگین مادی شده‌اند.

سرقت میلیون دلاری هکرها از خودپردازهای آمریکا

گروهی از هکرهای اینترنتی با حمله به خودپردازهای بانکی در سراسر آمریکا موفق به سرقت پول‌های نقد از آنها و وارد آوردن خسارات سنگین مادی شده‌اند.
سرقت میلیون دلاری هکرها از خودپردازهای آمریکا

ممکن است بپسندید...