شفر و استقلال در انتظار یک ماه وحشتناک!

شفر و استقلال در انتظار یک ماه وحشتناک!
استقلال به زودی باید ۶ مسابقه حساس و دشوار در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را به طور پیاپی تجربه کند.

شفر و استقلال در انتظار یک ماه وحشتناک!

استقلال به زودی باید ۶ مسابقه حساس و دشوار در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را به طور پیاپی تجربه کند.
شفر و استقلال در انتظار یک ماه وحشتناک!

ممکن است بپسندید...