شهادت یک فلسطینی در شمال کرانه باختری

شهادت یک فلسطینی در شمال کرانه باختری
وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری خبر داد.

شهادت یک فلسطینی در شمال کرانه باختری

وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری خبر داد.
شهادت یک فلسطینی در شمال کرانه باختری

ممکن است بپسندید...