قرار دادن نام اسماعیل هنیه در لیست تروریسم محکوم است

قرار دادن نام اسماعیل هنیه در لیست تروریسم محکوم است
دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای اقدام آمریکا مبنی بر قرار دادن نام اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در لیست موسوم به تروریسم را محکوم کرد.

قرار دادن نام اسماعیل هنیه در لیست تروریسم محکوم است

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای اقدام آمریکا مبنی بر قرار دادن نام اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در لیست موسوم به تروریسم را محکوم کرد.
قرار دادن نام اسماعیل هنیه در لیست تروریسم محکوم است

ممکن است بپسندید...